Kim jesteśmy?

„AK-PA” Biuro Biegłego Rewidenta Sp. z o.o. zarejestrowana jest w Krajowym Rejestrze Sądowym
pod numerem 0000295949.

Firmę założono w 2007 roku. Biuro reprezentuje kapitał wyłącznie polski i wynosi 70 000,00 zł.
Prezesem Zarządu jest biegły rewident, pani Elżbieta Mirosława Smogur.

Przedmiot działalności Spółki:

Naszymi klientami są spółki prawa handlowego, osoby fizyczne, stowarzyszenia, fundacje. Obsługiwane podmioty to firmy produkcyjne, handlowe i usługowe.