Firmę założono w 2007 roku.


Biuro reprezentuje kapitał wyłącznie polski i wynosi 70 000,00 zł.

Prezesem Zarządu jest biegły rewident, pani Elżbieta Mirosława Smogur.

Obraz: siedziba
Obraz: praca

Przedmiot działalności:


  • Działalność rachunkowo-księgowa
  • Badanie sprawozdań finansowych

Naszymi klientami są spółki prawa handlowego, osoby fizyczne, stowarzyszenia, fundacje.
Obsługiwane podmioty to firmy produkcyjne, handlowe i usługowe.

Oferta

Spółka oferuje profesjonalne usługi związane z:

Badaniami

Badanie sprawozdań finansowych;

Przeglądami

Przeglądy jednostkowych sprawozdań finansowych;
Analiza sprawozdań finansowych dla potrzeb zarządczych;

Weryfikacją

Weryfikacja prawidłowości prowadzonych ksiąg rachunkowych;

Audytami

Audyt projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej;

Doradztwem

Bieżące doradztwo księgowe i podatkowe;

Wsparciem

Udział w procesach podziału, łączenia i przekształcania podmiotów gospodarczych;