AK-PA

„AK-PA” Biuro Biegłego Rewidenta Spółka z o.o. powstała w 2007 roku, działalność rozpoczęła od 1 stycznia 2008 roku.

Spółka uzyskała przewidziane prawem rejestracje:

NIP
583-300-61-53
REGON
220531313
KRS
0000295949

Numer na liście podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych 3325.

Kapitał zakładowy Spółki:
70 000,00 zł
Zarząd Spółki:
jednoosobowy
Prezes Zarządu:
Elżbieta Smogur

Zespół

Spółka zatrudnia lub współpracuje na stałe z biegłymi rewidentami:

Elżbieta Smogur biegły rewident nr ewidencyjny: 3693

Działalność

Przedmiotem działalności Spółki jest:

  • Działalność rachunkowo-księgowa
  • Badanie sprawozdań finansowych