Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies

„AK-PA” Biuro Biegłego Rewidenta Spółka z o.o. (dalej AK-PA) przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności użytkowników odwiedzających serwisy w domenie akpa-bbr.pl. Gromadzone, w dziennikach logów, dane są wykorzystywane tylko i wyłącznie do celów administrowania serwisem. Nie zabiegamy o identyfikację użytkowników strony AK-PA. Żadne dane identyfikacyjne, do żadnych celów, nie są przekazywane do jakiejkolwiek trzeciej strony.

Gromadzenie danych

Używamy plików cookies do rozpoznawania i zapamiętywania informacji o użytkownikach, które nie stanowią danych osobowych, w celu:

Logi (dzienniki) serwerów - większość serwerów na świecie, w tym te należące do uczelni, automatycznie zapisuje dane takie jak:

Wykorzystywanie danych

Zebrane logi przechowywane są przez czas nieokreślony jako materiał pomocniczy służący do administrowania serwisem. Informacje w nich zawarte nie są ujawniane nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerami AK-PA. Na podstawie plików logów mogą być generowane statystyki stanowiące pomoc w zarządzaniu stronami. Zbiorcze podsumowania w postaci takich statystyk nie zawierają żadnych cech identyfikujących osoby odwiedzające serwis.

Pliki cookies

Mechanizm cookies nie jest wykorzystywany do pozyskiwania jakichkolwiek informacji o użytkownikach serwisu ani śledzenia ich nawigacji. Pliki cookies stosowane na stronie AK-PA nie przechowują żadnych danych osobowych ani innych informacji zebranych od użytkowników. Mechanizm cookies jest wykorzystywany do utrzymania bieżącej sesji użytkownika.

Odnośniki do innych stron

Serwis AK-PA zawieraja odnośniki do innych stron WWW. Nie możemy ponosić odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach. Namawiamy, by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną.

Zmiany

W przypadku zmiany obowiązującej polityki prywatności, wprowadzone zostaną odpowiednie modyfikacje do powyższego zapisu.